What about the New Normal World?

Hoe moet het nu verder? Of zijn we al een nieuwe koers ingeslagen? Wil beslist dit? Is het allemaal een uitgemaakte zaak.

Omdat ik ervan overtuigd ben en weet dat éénieder de tools heeft om zijn eigen Stralend Leven te creëren, stel ik mij nu in deze tijd wel de vraag:" hoe zit het met onze rechten? Zijn het nog de onze en worden onze rechten wel degelijk verdedigd?"

 

Deze documentaire laat je dieper en anders een inkijk krijgen van wat er is, wat er niet is en wat er al of niet gaat komen of wat we helemaal nog niet weten!!!!!!